Anne Bjørn, Kloden - The Globe
The Globe – Kloden

THE GLOBE

Far out in the Wood – was a nature and art project carried out by Jette Mellgren late summer 2020 in Åløkkeskoven in collaboration between Odense Aftenskole, a nature guide, 3 local primary schools and performing artists: Anne Bjørn, Britt Smelvær, Freja Niemann Lundrup, Magnus Mellgren and Jan Johansen.

 

Book - Far out in the woodBook – Far out in the wood

 

Photo Anne Bjørn

 

 

Kloden

Langt ude i Skoven – var et natur- og kunstprojekt udført af Jette Mellgren sensommeren 2020 i Åløkkeskoven i samarbejde mellem Odense Aftenskole, naturvejleder, 3 lokale folkeskoler og scenekunstnere: Anne Bjørn, Britt Smelvær, Freja Niemann Lundrup, Magnus Mellgren og Jan Johansen.

 

Book - Far out in the woodBOG – Langt ude i skoven

 

Foto Anne Bjørn

03.Anne-Bjorn-Kloden.Photo-Anne-Bjorn

Anne Bjørn, Kloden - langt ud i skoven

Anne Bjørn, Kloden - langt ud i skoven

Anne Bjørn, Kloden - langt ud i skoven

Anne Bjørn, Kloden - langt ud i skoven

Anne Bjørn, Kloden - langt ud i skoven

 

 

<