"Erindring", WhiteBox, München.

Fra åbningen af "Positions". WhiteBox, München.