Anne Bjørns kunstneriske praksis har flere parallelle spor.

Udgangspunktet er tekstilt. Hun arbejder i vævede tekstiler med lette, transparente og skrøbelige udtryk. I værkerne arbejder hun bl.a. med traditionelle mønstre og omsætter dem i flygtige, lette og foranderlige udsagn. Hun undersøger trådens muligheder i den rene form – tegner med tråden. Kombinerer de vævede tynde papirtråde med mønstre laserskåret i papir eller bearbejdet stof.

Hun har været i det traditionelle billede- og gobelinvæveri, men har altid afsøgt grænserne for hvad der kan lade sig gøre inden for dette felt – både teknisk og materialemæssigt. De senere år har hun arbejdet på en ny måde, en nødvendig konsekvens hvis det fortsat skal være tekstilt. Det startede med et mere åbent udtryk hvor den enkelte tråd blev synlig, og er med tiden blevet mere og mere åbent og transparent. Værkerne får en dybde når man oplever dem – som følge af lyset og lagene – de kan opleves som mentale rum, man kan træde ind i.
Hun ønsker at udvide vævebegrebet. Det hun laver er ikke nødvendigvis vævning mere, men det udtrykker væv, får det over i et andet medie og i et andet materiale.

Derudover arbejder Anne Bjørn i mixed media - ofte ud fra fotos, som hun bearbejder, tegner, maler og trykker på. Billeder og tegninger af tekstiler indgår ofte i værkerne på linje med mønstre og symboler. Temaerne overføres også til stedsspecifikke land art projekter.
Hun er optaget af det meget enkle udtryk med poetisk kraft – i at skabe rum og stemninger.